Rotor za pasirnanje Feuma

Količina

Posebni rotor za pasiranje priporočljiv pri uporabi pasirnega cilindra za pasiranje večjih količin